Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza a brfashion.hu (továbbiakban Webáruház)használatának feltételeit az alábbiak szerint:

  

A Webáruházcíme:www.brfashion.hu


A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Bara Tímea
4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 71. G ép. 1.
Nyilvántartási szám: 51028152

Adószám:67972225-1-29
Bankszámlaszám : OTP Bank 11738008-21457380

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 71. G ép. 1.
Telefon: +36 30 408 5560
E-mail: rendeles@brfashion.hu
Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek 10:00-18:00

Szombat: 10:00-13:00

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása


1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha aWebáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni ajelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzetkiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZFszerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználójaközött.


2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem vehetiigénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhetmegrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:


1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:


1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató amegrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló(felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezésétvisszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor avásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméketmegvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)


2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásbanmegkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelenÁSZF rendelkezései vonatkoznak.


3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában,automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történőbejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagykinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságaiA termék lényeges tulajdonságait afelhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.Kiszállítás, személyesátvétel1. A termékek kiszállítása megrendeléstől számított 3-5 napon belültörténik.

2. Személyes átvétel az üzletben lehetséges. (4032 Debrecen, Mikszáth K. u.71.)

1. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában acsomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát ahelyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

3. Bankkártyás fizetés

A felhasználó elfogadja, hogy a Bara Tímea (4032 Debrecen Mikszáth K. u.71.) által a brfashion.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyesadatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u.30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév,keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja:a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, atranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzettfraud-monitoring.

 

Az utánvéttel rendelet áruk esetén, amennyiben a fogyasztó által megadottátvételi címen a szállítást végző futárszolgálat 2 egymást követő esetben semtudja kézbesíteni a csomagot a fogyasztó hibájából, úgy a szállítási költségbehajtása iránt szolgáltató jogi eljárást fog indítani a megrendelővelszemben.Ami ügyvédi perköltséggel együtt kerül behajtásra.

 

A honlapontörténő vásárlás

A vásárlásregisztráció nélkül is lehetséges. De ajánljuk figyelmükbe érdemes regisztrálnihogy értesüljenek mindig a legújabb akcióinkról és a legfrissebbkollekciónkról.

A honlapon aFelhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbesorolva találhatóak meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékeklistája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egyoldalra, akkor az adott oldalon lévő termékek alatt található számozott lapozógombok segítségével tudja megnézni oldalanként a termékeket. A termék listáróla részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhata megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról és itt tudja megadnia kívánt színt és a mennyiséget is. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapjánterméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok akategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A választott termék amegrendelés gomb segítségével helyezhető a kosárba, majd a vásárlásfolyatatható tovább. A Felhasználó a kosár tartalmát a jobb felső sarokbantalálható Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti . A Kosár gombra kattintvamódosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből hány darabot  kívánrendelni, illetve a kép bal oldalán található X-el törölheti az adott tételt.AFelhasználó a Vásárlás folyatatása gombra kattintva folytathatja a vásárlásifolyamatot, illetve a befejezheti a vásárlást a Tovább a pénztárhoz gombraklikkelve. Itt kell megadni a számlázáshoz szükséges adatokat: név, e-mail cím,telefonszám, ország, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, akkor aszállítási cím. Itt lehet regisztrálni is, amihez csak egy jelszót kellmegadni, a felhasználó neve az e-mail címe lesz. A jobb oldali ablakban látszika megrendelés, alul az felhasználási és rendelési feltételek elfogadása után aMegrendelés gombra kattintva tudja elküldeni rendelését. A megrendelésrőltájékoztató e-mailt küldünk, majd 24 órán belül a visszaigazoló e-mailt. Ez avisszaigazolás fogja tartalmazni, hogy az adott termék elérhető-e, a vásárlássorán megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét,árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát,valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Ha márelküldte rendelését, és valamilyen hibát észrevesz a visszaigazoló e-mailbenszereplő adatok tekintetében azt egy napon belül jeleznie kell a szolgáltatófelé a nem kívánt rendelések teljesítésének érdekében.

A webáruházaz árváltozás  készlet változás jogát fenntartja, minden előzetesbejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak,bővülhetnek.  Árváltozás esetén a már megrendelt árut arendeléskori áron szállítjuk.

Elállási jog

A Webáruházban történő vásárlás a távollévők közöttmegkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződés megkötésére a Szolgáltató(eladó) és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor, így a fogyasztó ésa vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.)  Kormányrendelet, illetve az Európai Parlament és a Tanács2011/83/EU számú irányelve alapján elállási jog (atermék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a Vevőt. Afogyasztói körbe nem tartoznak bele a gazdasági társaságok és más jogiszemélyek, vagyis ha valaki cég nevében eljárva vásárol valamit az interneten,nem illeti meg az elállási jog. Az elállási jog alapján a Webáruházbantörténő, rendelés leadásával megkötött szerződéstől a jogszabályi felhatalmazásalapján a Vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldésével aSzolgáltatótól kérheti a kifizetett összeg visszatérítését. Ezen jogkompenzálja azt, hogy a vásárlás során a Vevőnek nem volt lehetősége a termékmegvizsgálására, kipróbálására. A szerződéstől való elállás esetén a Vevő nemköteles magyarázatot adni annak okára. A Vevő az elállási jogával a termékátvételétől számított 14 naptári napig élhet. Az általános szabályok szerint ahatáridőbe a termék átvételének napja nem számít bele.  Az elállásiszándékát a Vevő a Kapcsolat címke, illetve a fentiekben is olvasható „2.Szolgáltató” részben található levelezési címre vagy e-mail címre megküldött,megfelelően kitöltött Elállási nyilatkozat  (1.sz.melléklet) megküldésével jelezheti. (Telefonon és sms-ben nem állmódunkban elfogadni) Elállás esetén a Vevő köteles a terméket a sajátköltségén a Szolgáltató részére legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni (postára adni ajánlott levélként apontos nyomkövetés érdekében), a Szolgáltató pedig köteles legkésőbbaz elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Vevő általkifizetett teljes összeget visszatéríteni, ideértve a teljesítésselösszefüggésben felmerült költéseget is . Felmondás esetén avállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget csak a megadott bankszámlaszámravaló átutalás formájában téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezésealapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de afogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.  Ha afogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérőfuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebbőleredő többletköltségeket  A termékben keletkezett, nem rendeltetésszerűhasználatból eredő károk megtérítése a Vevőt terheli.  A Szolgáltató afentiekben is megjelölt kormányrendelet alapján visszatarthatja az elállássalérintett termék vételárát és egyéb teljesítés során felmerült költségeit, ameddiga Vevő nem szolgáltatta vissza a részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nemigazolta annak visszaküldését.A jótállásra, termékszavatosságra és afogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezőjótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (módosította a 97/2014.(III. 25.) Kormányrendelet) és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskeretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésénekeljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai azirányadóak.

  1. Kizárólag számlával csatolt és eredeti címkével ellátott terméket áll módunkban visszavenni. Az áru visszajuttatásáról minden esetben a vevő gondoskodik ( Utánvételes/portós csomagokat nem áll módunkban átvenni) A ruhák pénz visszafizetése abban az esetben alkalmazható, ha a vevő használata csak a felpróbálás erejéig terjedt ki. A  pénz visszafizetése abban az esetben alkalmazható egészében, ha a vevő használata csak a felpróbálás erejéig terjedt ki. Viselt, hordott, parfüm illatú, sérült, kimosott, rúzsfolttal és alapozóval összekent, használt termékek rongálási költsége minden esetben a vevőt terheli! Bővebben kormányrendelet 45/2014 25§  Áru visszaérkezéskor kamera felvételt készítünk a bizonyítás érdekében. Megkérjük kedves vásárlóinkat, hogy ezeket vegyék figyelembe amennyiben vissza szeretné küldeni a terméket. 

Vevő, a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a 2013.évi V. tv. 6:159.§  alapján kellékszavatossági igényealapjánjogosult a választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelni,kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy haaz a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésévelösszehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve aszolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát ésa kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagyaz ellenszolgáltatás arányosleszállítását kérheti, a hibát aSzolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagya szerződéstől elállhat, ha  a Szolgáltató a kijavítást vagy akicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és aVevő által elvárható rendeltetésre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, aVevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhozvagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnaknincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogról másikra áttérhet,azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve,ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokoltvolt. A Vevő a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát aSzolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belülközölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Vevőkellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évülel.  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatosságiigénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevőigazolja, hogy a terméket a Webáruházat üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. Ateljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő kötelesbizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában ismegvolt.

Szolgáltató által Vevőnek eladott termék hibája eseténa 2013. évi V. tv. 6:168.§ alapján termékszavatossági igényt érvényesítheta Vevő, mely alapján követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termékelőállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha akijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nemlehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg aterméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségikövetelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.  Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettségalól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önállóforgalmazása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalombahozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nemvolt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatóságielőírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás eseténa termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatosságikötelezettség a gyártót terheli. Vevő a hiba felfedezését követően késedelemnélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétőlszámított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kelltekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. Szolgáltatót atermékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalátólszámított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. Termékszavatosságiigényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szembengyakorolhatja. A szavatossági idő első hat hónapját követően a termék hibájáttermékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A 2013. évi V. tv. 6:171.§ alapján, aki a szerződésteljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapjánjótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztetőjognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteleshelytállni a hibás teljesítésért. Szolgáltató mentesül a jótállásikötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés utánkeletkezett. A kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülőminőségi kifogás esetében a szavatossági jogok (kijavítás, kicserélés,árleszállítás, elállás) érvényesíthetők. A jótállási idő a ténylegesteljesítéssel kezdődik, melynek időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja atermék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni ésazt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezésnapja.  Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetbenmentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.Szolgáltató ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymássalpárhuzamosan nem érvényesíthet, viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok atermék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenülmegilletik. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal atermészetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek akárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzottigénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb,a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. Az általunkforgalmazott termékekhez a Jótállási jegyet(2. melléklet)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(Ptk.) szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladottingó dolog hibája miatt a fogyasztó Ptk. szerinti kellékszavatossági vagytermékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igénytkíván érvényesíteni, akkor a mellékletben szereplő Jegyzőkönyv afogyasztói kifogásokról(3. melléklet) nyomtatvány kitöltése ésSzolgáltató részére történő megküldése szükséges.

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendeléstmegfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítse.Amennyiben a vásárlás során kérdése lenne, probléma merülne fel, azt a fentielérhetőségeken jelezze. Vásárló panaszait a fentiekben megadottelérhetőségeken fogadja Szolgáltató, mely panaszokra 30 napon belül érdembenírásban válaszol. A fentiekben megjelölt üzletben szóbeli panasz tehető, melyetSzolgáltató haladéktalanul kivizsgál.

 

Jótállás

Az egyestartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban azegyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi)hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződéskeretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekrevonatkozik.

Akormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetébena kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónaktörténő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annakmegbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Avállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, habizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazonhiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetvetermékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nemérvényesíthet.

  • Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

Név:BaraTímea

Levelezésicím: 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 71. G ép. 1.

Telefonszám:+36 30 408 5560

e-mail cím:rendeles@brfashion.hu

  1. Jogérvényesítési panaszkezelési lehetőségek

Felhasználó a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztóikifogásait a fentiekben részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő.Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha aszóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panaszkezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, apanaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel, melyet legkésőbb a panaszraadott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbelipanasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor azírásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyediazonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Azintézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvitatárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitvaFelhasználó számára:Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Bara Tímea, 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 71. G ép. 1.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondásijogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtásárairányuló szerződés tekintetében:Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:A fogyasztó(k) neve:A fogyasztó(k) címe:A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)Kelt

Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekrefigyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó.

Debrecen, 2017. július 25. 

Jelen ÁSZF letölth